Τετάρτη , Αύγουστος 12 2020
elen
Home / Ειδήσεις / Η εκτέλεση του τυράννου Κοπάση και ο θάνατος του τυραννοκτόνου Σταύρου Μπαρέτη. Τού Άγγελου Ρήγα

Η εκτέλεση του τυράννου Κοπάση και ο θάνατος του τυραννοκτόνου Σταύρου Μπαρέτη. Τού Άγγελου Ρήγα

Ενας έμπορος καπνών στη Σάμο σε μυστική αποστολή. Η ιστορία του Σταύρου Μπαρέτη

«Ο Ανδρέας Κοπάσης επλήγη κάτωθεν του Ηγεμονικού Μεγάρου, υπό τας όψεις των Τούρκων φρουρών και υπό τα περιαλγή όμματα των εκλεκτών της ψυχής του Θ. Ανεζίνη, Α. Αλεξάνδρου, ρ. Θαλασσινού και των δύο ετέρων Βουλευτών, ους πάντας θα έλεγε τις ότι η Νέμεσις είχε καταδικάσει να ιδώσιν ποίον το τέλος των τυράννων και των σατραπών και των ασυνειδήτων παραβιαστών των ανθρωπίνων δικαίων των λαών και να παρακολουθήσωσι τας τελευταίας στιγμάς ενός τέρατος, το οποίον δια της υποταγής των τόσον ενίσχυσαν και τόσον εξηγρίωσαν καθ’ όλων των Σαμίων.

Εκκενώσας το πολύκροτόν του ο Σταύρος Μπαρέτης, κατά του Κοπάση ετράπη εις φυγήν, αλλά φεύγων επυροβολήθη υπό του σωματοφύλακος Κατσούλη και επληγώθη εις την βουβωνική χώραν και ούτως όμως έχων, ηδυνήθη να ανέλθει εις Βλαμαρήν και καταφύγει εις την αυτόθι Μονήν της Αγίας Ζώνης. Ενταύθα κατέκειτο επί 24 ωρών, μεθ’ καταγγελθείς υπό τίνος υπαλλήλου του Θ. Ανεζινη κατά τινάς, κατ’ άλλους δε υπό πανικόβλητου χωρικού, συλληφθέντος υπό του τουρκικού αποσπάσματος, όπερ εστάλη εις καταδίωξιν, συνελήφθη και οδηγήθη εις το εν Βαθεί τουρκικόν στρατιωτικόν Νοσοκομείον και είτε ένεκα των τραυμάτων του, είτε ένεκα των δαρμών, ους υπέστη μετά την σύλληψίν του, ιδία υπό του χωροφύλακος Γεραλέξη, δύο ημέρες ύστερον, προσεβλήθη υπό περιτονίτιδος και παρέδωκε την ηγιασμένην του ψυχήν, αφού προηγουμένως έμαθε και αντελήφθη ότι και ο Κοπάσης έπαυσε να υπάρχει εν τη ζωή.
Ούτως έληξεν η τετραετής δεσποτεία του Ανδρέα Κοπάση, υποκύψαντος εν τέλει εις την ακαταγώνιστον επιβολήν του άγραφου νόμου της ταυτοπάθειας και πληρώσαντος δια του ιδίου αίματος το αίμα το χυθέν εξ αφορμής του εις την νήσον, καθώς και τους στεναγμούς και τα δάκρυα που εσκόρπα γύρω του ο ανηλεής και αιμοδιψής χαρακτήρας».

Έτσι περιγράφει στο βιβλίο του Η Σάμος υπό το αυτόνομον πολίτευμα ο Θρασύβουλος Μάλλης, την εκτέλεση του τυράννου και τον θάνατον του τυραννοκτόνου παλληκαριού Σταύρου Μπαρέτη.
Τα γεγονότα της 12ης Μαΐου 1908 με την άφιξη του τουρκικού στρατού, οι συγκρούσεις αυτού με οπλισμένους Σαμιώτες ο θάνατος τριάντα άοπλων Σαμιωτών οι οποίοι περνούσαν την ώρα εκείνη από το ηγεμονικό μέγαρο, η δίκη και η καταδίκη σε θάνατο ερήμην των αρχηγών των επαναστατών έδωσε στον Α. Κοπάση εξουσίες απόλυτου άρχοντα. (Ο κύριος Άγγελος Ρήγας συνεχίζει…)

Δεν θα περιγράψω σ’ αυτό το σημείωμα την πολιτεία, τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά προς τους Σαμίους του Α. Κοπάση. Πριν από μένα ο Κ. Πτίνης στο βιβλίο του Οι ηγεμόνες της Σάμουδίνει πολλές πληροφορίες για τον Ηγεμόνα και την εποχή του. Αναφέρει ότι υπήρξεν ίσως μετά τον Αλεξ. Καραθεοδωρή ο πιο μορφωμένος Ηγεμόνας. Παρ’ όλα αυτά η μόρφωση του δεν τον εμπόδισε να συμπεριφερθεί σαν θηρίο.
Ο δικηγόρος Κ. Γαρουφαλής στο βιβλίο του Λίγα απ’ όσα άκουσα κι από όσα έζησα μας περιγράφει δυο χαρακτηριστικά περιστατικά που δείχνουν τον άνθρωπο. Πρώτη η περίπτωση του Εμμ. Νικολαΐδη διακεκριμένου νομομαθούς της εποχής τον οποίον κατηγόρησε ότι είχε σφετερισθεί χρήματα της Μαυρογενείου Επαγγελματικής Σχολής διότι δεν δέχτηκε να συμπράξει στα σχέδια του.
Ο Εμμ. Νικολαΐδης φυλακίστηκε και ταλαιπωρήθηκε επί μήνες. Το δεύτερο περιστατικό η προσφορά προς τον Φ. Γαρουφαλή του αξιώματος του Εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να καταδικάσει σε θάνατο τον Ηρακλή Θαλασσινό «αυτό το κακούργο αντάλλαγμα ζητούσε ο ηγεμόνας, Έλληνας την καταγωγή και χριστιανός ορθόδοξος…» αναφέρει ο Κ. Γαρουφαλής.
Η επανάσταση που ετοίμαζε ο Θ. Σοφούλης δεν θα επετύγχανε αν ο Α. Κοπάσης παρέμενε ηγεμόνας. Το προοδευτικό ενωτικό τουρκικό κομιτάτο δεν τον ανεκάλει παρά την γενική εξέγερση. Τελικά μόνο ο εξολοθρεμός του τυράννου Κοπάση θα άνοιγε τον δρόμο για την επανάσταση.
Η προσφορά, η μεγάλη προσφορά του Σ. Μπαρέτη από το σημερινό Κολχικό του νομού Θεσσαλονίκης αυτή είναι: η εκτέλεση του τυράννου με τη ουσία της ζωής του τελικά έφερε την ελευθερία και την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Πληγωμένος ο «Νέος Αριστογείτων» κατέφυγε όπως αναφέρει ο Θ. Μάλλης στο μοναστήρι της Αγίας Ζώνης.
Η ανάμνηση αυτού του γεγονότος υπάρχει ακόμα στον ηγούμενο της μονής πατέρα Νικηφόρο και στην αδελφή του Γιασιμώ. Οι σταγόνες του αίματος οδήγησαν το απόσπασμα, μαζί με τις πληροφορίες, στο μοναστήρι. Σύμφωνα με διήγηση του Ν. Μελαχροινίδη στον Παύλο Κ. Παπακωνσταντίνου υπήρχαν άνθρωποι με αποστολή να βοηθήσουν τον Σ. Μπαρέτη μετά την απόπειρα. Το δίκτυο αυτό δεν λειτούργησε όπως έπρεπε όταν διαδόθηκε -τελικά ψέματα- ότι ο Σ. Μπαρέτης σκοτώθηκε κατά την απόπειρα.
Ο επί σειράν ετών πρόεδρος του Παγώνδα Χρ. Μανιάτης ή ο αδελφός του δικηγόρος-πληρεξούσιος Στ. Μανιάτης, περίμενε με άλογο στον Πλάτανο των προσφυγικών αλλά η συνάντηση αυτή δεν έγινε. Ή ο Μπαρέτης άλλαξε δρόμο μετά την καταδίωξη ή ο Χρ. Μανιάτης έφυγε όταν έμαθε ότι ο Σ. Μπαρέτης σκοτώθηκε.
Ίσως βέβαια να βοηθήθηκε από άλλους στην άνοδο του στην Αγία Ζώνη γιατί και το τραύμα σοβαρό ήταν και η απόσταση μεγάλη και ο δρόμος ανηφορικός.

Θέλησα να μάθω περισσότερα γι αυτόν τον άνθρωπο και να φωτίσω την προσωπικότητα του. Ενας τρόπος είναι να διαβάσεις την εφημερίδα της εποχής και ό,τι έχει γραφτεί για το γεγονός της εκτέλεσης του Α. Κοπάση. Άλλος τρόπος είναι αυτός που ακολούθησα εγώ. Να μάθεις και από το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε και έδρασε ο Σ. Μπαρέτης.
Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στο χωριό του. Ο γραμματεύς της κοινότητας Κολχικού  Ν. Σταμπουλής έθεσε υπ’ όψιν μου δύο έγγραφα και την πληροφορία ότι από το 1966 στο χωριό του υπάρχει προτομή του Σ. Μπαρέτη. Επί πλέον με πληροφόρησε ότι στο χωριό του ζουν ανήψια του Σ. Μπαρέτη, παιδιά των αδελφών του.
Την επόμενη ημέρα μου έφερε στην κοινότητα τον γυιό του αδελφού του Σ. Μπαρέτη τον κ. Γιάννη Καζαντζή. Μιλήσαμε αρκετή ώρα, ήταν πράγματι μια συγκλονιστική τηλεφωνική επικοινωνία. Με ρώτησε αν είμαι δημοσιογράφος, απογοητεύτηκε όταν του είπα ότι είμαι γιατρός. Μου υποσχέθηκε ότι θα μου στείλει σημειώσεις τις οποίες έλαβα σύντομα με FΑΧ από την κοινότητα. Εδώ πάλι ευχαριστώ τον γραμματέα Ν. Σταμπουλή για την βοήθεια του.

Ας αφήσουμε τον Γ. Καζαντζή να μας μιλήσει για τον μεγάλο θείο του: «Είμαι 82 χρονών συνταξιούχος του ΟΓΑ και ονομάζομαι Ιωάννης Καζαντζής. Μεγάλη τιμή μου δίνετε και μεγάλη ευκαιρία να σας διηγηθώ στοιχεία που μου ζητάτε. Ο θείος μου Σ. Μπαρέτης ή Καζαντζής όπως ξέρετε ήταν από το Κολχικό, τότε Μπαλάφτσα. Μπαρέτης ονομάστηκε όταν πήρε εντολή από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση να πάει στη Σάμο να εξοντώσει τον προδότην της πατρίδας μας τον ψιλότουρκο και τύραννο κατά του ελληνικού σαμιακού λαού Α. Κοπάση. Ο Μπαρέτης στο χωριό μας τότε το 1906 ήταν ένα γενναίο παλληκάρι. Αγάπησε πολύ την Ελλάδα ιδιαιτέρως την Μακεδονία μας (του Αλεξάνδρου η χώρα). Ήταν πολύ αντίθετος κατά των κομιτατζήδων Βουλγάρων και Τούρκων.
Κατατάχθηκε στην ομάδα του οπλαρχηγού Αθαν. Σταυρούδη από την Μπάλτζα τώρα Μελισσοχώρι. Συνεργάστηκε και με τον Καπετάν Γιάννη Ραμνόλη. Το ελληνικό προξενείο τον έστειλε στην Αθήνα στη σχολή Ευελπίδων. Πριν τελειώσει τη σχολή η ελληνική κυβέρνηση αποκήρυξε τον Κοπάση και ο Μπαρέτης εθελοντικά προσφέρθηκε να τον εξοντώσει. Απ ό,τι ξέρω τον Μάρτιο του έτους 1912 σκότωσε τον Κοπάση. Συνελήφθη από την τουρκική φρουρά στο μοναστήρι της Αγίας Ζώνης όπου κατέφυγε τραυματισμένος. Ο Κοπάσης δεν ξεψύχησε αμέσως, έζησε αρκετές ώρες, και διέταξε να τον συλλάβουν και να τον παρουσιάσουν ζωντανό. Εκεί που τον πηγαίνανε και συνεχούς τον δέρνανε να μαρτυρήσει ποιος τον έστειλε να κάνει αυτό το κακό -γράφει η εφημερίδα με τίτλο το Αιγαίον- χίλιοι τον πάνε από μπρος και δυο χιλιάδες πίσω, ο Κοπάσης ξεψύχησε. Τότε φιλικό του πρόσωπο είπε κρυφά στο αυτί του για τον θάνατο του τυράννου. Ο Μπαρέτης μίλησε και είπε: “Οι προδότες της πατρίδος από τώρα και στο εξής έτσι θα πεθαίνουν”.
Στο τέλος του βγάλανε τα μάτια του και ξεψύχησε για να βαφεί η Σάμος με το αίμα του και να λιώσουν τα νεανικά του κόκκαλα εκεί. Όταν έμαθαν οι φυλακισμένοι ότι σκοτώθηκε ο Κοπάσης έσπασαν τις πόρτες της φυλακής και βγήκαν έξω φωνάζοντας “ζήτω η Ελλάδα”, “ζήτω η Ελευθερία” – και αυτοί που ήταν στο βουνό το ίδιο έκαναν. Του Μπαρέτη η ιστορία είναι μεγάλη, αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε να αναδείξει τον Μπαρέτη για την ιστορία τον. Είχε πολλά ανήψια ο Μπαρέτης. Ήταν ο πατέρας μας αδελφός του. Είχε ακόμη μια αδελφή και ένα ακόμη αδελφό, συνολικά τέσσερα αδέλφια. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε από αυτούς να αναδείξουν την ιστορία του Μπαρέτη ήταν όλοι αγράμματοι.
Όταν έγινα περίπου σαράντα ετών με κίνησε η περιέργεια ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Με τη βοήθεια του γυμνασιάρχου Λαγκαδά, εκ Κοζάνης, του δημάρχου Λαγκαδά -δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τους- και με τη βοήθεια του γραμματέα της κοινότητος μας κ. Χρυσοστόμου Καλαϊτζή με προώθησεν να μπω σε ενέργεια για να ζωντανέψω το όνομα του Μπαρέτη και με πολλούς κόπους ενημερώσαμε το Γ. Ε. Σ. και με δαπάνες του Γ. Ε. Σ. ανηγέρθη η προτομή του στην πλατεία του χωριού μας το 1966 και στο στρατόπεδο Λαγκαδά δόθηκε το όνομα του.
Ο Σ. Μπαρέτης ήταν αρραβωνιασμένος αλλά εφ’ όσον πήρε τον εθνικό δρόμο για να δοξασθεί το όνομα του, εγκατέλειψε την αρραβωνιαστικιά του και έδωσε εντολή να την αρραβωνιασθεί ένας από τους ανηψιούς του. Ετσι κι έγινε. Η αρραβωνιαστικιά του Σ. Μπαρέτη είναι και νονά μου, αυτή με βάπτισε και με στεφάνωσε.
Μεγάλη μας τιμή που λεγόμαστε ανήψια του Μπαρέτη. Κάθε χρόνο γίνεται η γιορτή του Μακεδονικού Αγώνα μια εβδομάδα πριν του Αγίου Δημητρίου, συγκεντρωνόμαστε όλο το χωριό γύρω από την προτομή του, ο παπάς διαβάζει το τρισάγιο, η κοινότητα καταθέτει στεφάνι καθώς και το γυμνάσιο, το δημοτικό σχολείο και διάφορες άλλες οργανώσεις.

Απ’ όσα γράφω, πολλά στοιχεία μου έδωσε κάποιος Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος που ήταν τότε δέκα επτά χρονών μαθητής του Γυμνασίου στη Σάμο, στο Βαθύ. Ήταν αυτόπτης μάρτυς και σύνδεσμος, έπαιρνε σημειώματα από την πόλη και τα πήγαινε στο βουνό και το αντίθετο.
Τις δραματικές ημέρες τις έζησε ο Φωστηρόπουλος και συμπλήρωσε μ ‘ αυτούς τους στίχους τις αναμνήσεις του:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟ Σ. ΜΠΑΡΕΤΗ  ή  ΚΑΖΑΝΤΖΗ.
Ατρόμητο ηρωικό γενναίο παληκάρι εκτύπησες τον μίσαρο των Τούρκων διακονιάρη.
Τα νειάτα σου και τη ζωή πρόσφερες θυσία βαριά του Έθνους εντολή σου δόθηκε σπανία.
Με πίστη στα ιδανικά των Μακεδονομάχων στη Σάμο πήγες κι έπεσες σε νήσο πολεμάρχων.
Σταύρο Μπαρέτη αξέχαστε βλαστάρι Μακεδόνων της γης τον Αλεξάνδρου μας αστέρι φωτοβόλον.

Ο Αγ. Φωστηρόπουλος όταν τελείωσε τις σπουδές του έγινε γυμναστής και αργότερα σαν συνταξιούχος κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη, οδός Στρ. Δουμπιώτη 20. Έτυχε να γνωρισθούν με τον παπά του χωριού μας και ο παπάς με σύστησε στο Φωστηρόπουλο.
Ο Αγ. Φωστηρόπουλος πέθανε πριν δώδεκα χρόνια αόματος.

Υ. Γ. α) Από τον Λιμένα της Σάμου μας εστάλει και η εφημερίδα με τίτλο Αιγαίο από το 1913 όπου έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Μπαρέτη, όπου γράφει όλα τα ιστορικά γεγονότα για την εκτέλεση.
β) Σε δίτομο έργο για τον Μακεδόνικο Αγώνα (ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ) αναφέρεται η δράση του Σ. Μπαρέτη και του πατέρα μου:

Εδώ τελειώνει η διήγηση του ανεψιού του Σ. Μπαρέτη, Γ. Καζαντζή. Στην κοινότητα Κολχικού υπάρχει το βιογραφικό του Σ. Μπαρέτη το οποίο φωτίζει πολύ τη δράση του:
Κολχικό, 14 Ιανουαρίου 1961 ΣΤ. ΜΠΑΡΕΤΗΣ ή ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ.
Γεννήθηκε στην Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, το 1885 γεωργός το επάγγελμα. Το 1906 σε ηλικία 21 χρονών μυείται και παίρνει ενεργό μέρος στον πολυαίμακτο Μακεδόνικο Αγώνα. Η βουλγαρική προπαγάνδα εισεχώρησε και στη Μπαλάφτσα, έτσι ορισμένες οικογένειες, με επικεφαλής τον Δημήτριο Χατζή ετάχθησαν αναφανδόν με τους Βουλγάρους, βοηθώντας τους στον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας μας. Το 1907 με το Χαρίτο Σκάρα από τη Μπαλάφτσα με το Χρίστο Δρεμλή από το Λαγκαδά σκοτώνει στα χωράφια που εργαζόταν τον βουλγαρόφιλο της Μπαλάφτσας Δημήτρη Χατζή.
Μετά το σύνταγμα του 1909 ο ίδιος ο καπετάν Μπαρέτης ή Καζαντζής σκότωσε σε κεντρικό καφενείο του χωριού τον Βασίλειο Χατζή, γιο του προαναφερθέντος, ο οποίος παρά τον φόνο του πατέρα του εξακολουθούσε να βουλγαρίζει κατά τρόπον προκλητικότατον και να απειλεί αντίποινα σε βάρος των Ελλήνων δια τον φόνο του πατρός του.
Ύστερα από τον φόνο αυτό η τουρκική κυβέρνηση τον επικήρυξε και άρχισε η καταδίωξη του. Κάτω από δραματικές συνθήκες κατέφυγε στο Ελληνικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Προξενείο τον εφυγάδευσε στην Αθήνα.
Εκείνη την εποχή διοικητής της Σάμου ήταν ο τουρκόφιλος Ανδρέας Κοπάσης. Στυγνός τύραννος με όλη τη σημασία της λέξεως. Η κεντρική επιτροπή του ελληνικού κομιτάτου της Αθήνας πήρε την απόφαση να τον εξοντώσει απαλλάσοντας έτσι τους δύστυχους Σαμιώτες από την τυραννία του. Την απόφαση αυτή η επιτροπή την κοινοποίησε σε ομάδα οπλαρχηγών. Ο πρώτος που ξεπετάχθηκε από τους αρχηγούς και ανέλαβε να εκτελέσει το εγχείρημα αυτό ήταν ο Σταύρος Μπαρέτης ή Καζαντζής.

Τα της εκτελέσεως του τυράννου τα διαλαμβάνει το συνημμένον αντίγραφον υπ’ αριθ. 1396155 Ιουλίου 1955 του Δήμου Λιμένας Βαθέως:

Εν Λιμένι Βαθέος τη 25η Ιουλίου 1955

Προς τον κ. πρόεδρο της Κοινότητος Κολχικού Νομού Θεσσαλονίκης

Εν σχέσει προς το υπ.αρ. 143 ε.ε. υμέτερον έγγραφον, έχομεν την τιμήν να γνωρίσο-μεν υμίν ότι παρά τας καταβληθείσας παρ ημίν πολύμηνους προσπάθειας, εις ας σημειωτέον οφείλεται, και η βραδύτης της απαντήσεως μας, δεν ηδυνήθημεν να συγκεντρώσωμε ειμή τα εξής στοιχεία:

Ο εκ της υμετέρας, ως αναφέρετε κοινότητος καταγόμενος Σταύρος Μπαρέτης, απεστάλει υπό του εν Αθήναις δρώντας τότε Μακεδόνικου Κομιτάτου, με αποκλειστικόν σκοπόν τον φόνον του Ηγεμόνας της Σάμου Ανδρέα Κοπάση.

Όντως, αφιχθείς ο ρηθείς εις Σάμον ως έμπορος καπνών και με ψευδώνυμον, κατόρθωσε να έχη προσωπικήν επικοινωνίανμε τον ρηθέντα Ηγεμόνα, τον οποίον όμως δεν ηδυνήθη να φονεύση εντός του μεγάρου ως επεθύμει. Συνεχίζων όμως τας ηρωϊκάς προσπάθειας του, επέτυχε την τελευταίαν Παρασκευήν του Ακάθιστου Ύμνου (Μάρτιος 1912) να πυροβολήση κατ’ επανάληψιν τον Ηγεμόνα επί της προκυμαίας και προ του κτιρίου της Τραπέζης Αθηνών, τα δε επενεχθέντα τραύματα ήσαν τοιαύτης φύσεως, ώστε επέφερον το θάνατον του εντός διημέρου.

Ευθύς μετά τους πυροβολισμούς, ο αείμνηστος Σταύρος Μπαρέτης, προσπαθών να διαφυγή δια της στενωπού αφ’ ης επυροβόλησε, επυροβολήθη και ετραυματίσθη υπό του σωματοφύλακας του Ηγεμόνος, παρά ταύτα όμως κατώρθωσε να απομακρυνθή και έφτασεν εις την απόστασιν δύο περίπου χιλιομέτρων κειμένη Μονήν της Αγίας Ζώνης ένθα έτυχε των πρώτων περιθάλψεων. Τα εκ του αιμορραγούντος όμως τραύματος του καταλειφθέντα εν τη οδώ ίχνη ωδήγησαν την διώκουσαν αυτόν τουρκικήν φρουράν εις το καταφυγών του, συλληφθείς δε μετεφέρθη εις το Πολιτικόν Νοσοκομείον Σάμου, ένθα παρά τας καταβληθείσας προσπάθειας υπέκυψε μετά τινάς ημέρας εις τα τραύματα του.

Η ανωτέρω αυθεντική και συνοπτική ιστορία απεικονίζει την γενναίαν κράσιν του αειμνήστου συνδημότου σας Σταΰρου Μπαρέτη του οποίου διεσώθη φωτογραφία του εις πλείστας οικίας της νήσου μας δια κυκλοφορήσαντος καρτ-ποστάλ.

Ανδριάς δια τον ανωτέρω δεν ανηγέρθη. Ο Δήμαρχος

Στο Κολχικό Θεσσαλονίκης υπάρχει προτομή με δαπάνες του Γ.Ε.Σ. Εμείς οι Σαμιώτες ογδόντα τρία χρόνια μετά το θάνατο ενός ανθρώπου για τη δική μας υπόθεση της ελευθερίας έχουμε «εξοφλήσει» δίνοντας το όνομα του στην παραλιακή πάροδο, μέσα στην οποία πυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να σωθεί ύστερα από την εκτέλεση.

Υ. Γ. (1) Σύμφωνα με μια προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού ότι η απελευθέρωση της Ηπείρου θα γίνει τη χρονιά που θα συμπέσουν δυο πασχαλιές, εύκολα αποδεικνύεται ότι η χρονιά 1912 που έγινε η απελευθέρωση της Ηπείρου είναι η χρονιά της προφητείας. Εφ όσον η εκτέλεση του Α. Κοπάση από τον Σ. Μπαρέτη έγινε την τελευταία Παρασκευή του Ακάθιστου Ύμνου της 9ης Μαρτίου, στις 25 Μαρτίου ήταν το Πάσχα της χρονιάς εκείνης. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφήτευσε την ημερομηνία έναρξης της επανάστασης του 1821 και ταυτόχρονα τη χρονιά της απελευθέρωσης της Ηπείρου.

Υ. Γ. (2) Στη σελ. 19 του 2ου τόμου του βιβλίου Λίγα απ’ όσα άκοοσα και απ’ όσα έζησα του Κ. Γαρουφαλή, αναφέρεται ότι: «… έστω και ύστερα από τόσην άργητα τον αλησμόνητο ήρωα να τον τιμήσει αντάξια ο τόπος, αναγράφοντας πάνω στον φτωχικό τάφο του, που βρίσκεται στο νεκροταφείο της πόλης, ένα μαρμάρινο και μεγαλόπρεπο μνημείο».

Υπάρχει ο τάφος; Τι λέει ο Δήμος Βαθέος;

Άγγελος Ρήγας

Check Also

“Το δακτυλίδι του Πολυκράτη”. Η φράση που περιγράφει το αναπόφευκτο.

«Το δακτυλίδι του Πολυκράτη». Η ιστορία του Τυράννου από τη Σάμο που είχε την απόλυτη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *