Σάββατο , Δεκέμβριος 14 2019
elen
Home / Ειδήσεις / Ο ναός της Ταυροπόλου Αρτέµιδος στην Ικαρία

Ο ναός της Ταυροπόλου Αρτέµιδος στην Ικαρία

Παράκειται δὲ τῇ Σάμῳ νῆσος Ἰκαρία ἀφ’ ἧς τὸ Ἰκάριον πέλαγος. αὕτη δ’ ἐπώνυμός ἐστιν Ἰκάρου παιδὸς τοῦ Δαιδάλου, ὅν φασι τῷ πατρὶ κοινωνήσαντα τῆς φυγῆς, ἡνίκα ἀμφότεροι πτερωθέντες ἀπῆραν ἐκ Κρήτης, πεσεῖν ἐνθάδε μὴ κρατήσαντα τοῦ δρόμου· μετεωρισθέντι γὰρ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ πλέον περιρρυῆναι τὰ πτερὰ τακέντος τοῦ κηροῦ. τριακοσίων δ’ ἐστὶ τὴν περίμετρον σταδίων ἡ νῆσος ἅπασα καὶ ἀλίμενος πλὴν ὑφόρμων, ὧν ὁ κάλλιστος Ἱστοὶ λέγονται· ἄκρα δ’ ἐστὶν ἀνατείνουσα πρὸς ζέφυρον. ἔστι δὲ καὶ Ἀρτέμιδος ἱερὸν καλούμενον Ταυροπόλιον ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολισμάτιον Οἰνόη, καὶ ἄλλο Δράκανον ὁμώνυμον τῇ ἄκρᾳ ἐφ’ ᾗ ἵδρυται, πρόσορμον ἔχον· ἡ δὲ ἄκρα διέχει τῆς Σαμίων ἄκρας τῆς Κανθαρίου καλουμένης ὀγδοήκοντα σταδίους, ὅπερ ἐστὶν ἐλάχιστον δίαρμα τὸ μεταξύ. νυνὶ μέντοι λιπανδροῦσαν Σάμιοι νέμονται τὰ πολλὰ βοσκημάτων χάριν.

Ο ναός της Ταυροπόλου Αρτέµιδος στην Ικαρία

Στη βορειοδυτική πλευρά της Ικαρίας, στην περιοχή Να, ήταν εγκατεστημένος ο περίφημος αρχαίος ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος. Οικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα π.κ.χ. και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του νησιού.

Λένε ότι στο Να υπήρχε παλαιότερα αρχαίος οικισμός, στον οποίο κατοικούσαν οι λεγόμενοι Ναϊάδες. Επικρατεί η άποψη ότι το όνομα της περιοχής οφείλεται στον ναό που ήταν χτισμένος εκεί. Στο εσωτερικό του ιερού υπήρχε το μεγάλο άγαλμα της θεάς Άρτεμης το οποίο δεν έχει διασωθεί.

Check Also

Η έναρξη της Ελληνικής επανάστασης του 1821 με ιστορικά ντοκουμέντα

Η έναρξη της Ελληνικής επανάστασης του 1821 με ιστορικά ντοκουμέντα

Η 25η Μαρτίου του 1821 σαν ημέρα έναρξης της Ελληνικής επανάστασης αποτελεί ένα θρύλο, ο …